• Mặt Bích Tiêu Chuẩn Jis 10K, Jis 16K, Jis20K, Jis30K

  • Contact
  • Mặt bích dùng để nối hai chi tiết lại với nhau bằng bulong và đai ốc, để làm kin giữa hai mặt ghép của mặt bích người ta dùng một miếng đệm làm kín gọi là Gasket. Ưu điểm của mặt bích là kết nối dễ dàng . . . Công ty TNHH DẦU KHÍ LỘC PHÁT cung cấp các loại mặt bích thép tiêu chuẩn jis với các cấp áp lực 5K, 10K, 16K, 20K, 30K & 40K, sản phẩm có xuất xứ rõ ràng, CO, CQ đầy đủ

Mặt Bích Tiêu Chuẩn Jis 10K, Jis 16K, Jis20K, Jis30K

Mặt Bích Tiêu Chuẩn Jis 10K, Jis 16K, Jis20K, Jis30K

Mặt Bích Tiêu Chuẩn Jis 10K, Jis 16K, Jis20K, Jis30K

Mặt Bích Tiêu Chuẩn Jis 10K, Jis 16K, Jis20K, Jis30K

Mặt Bích Tiêu Chuẩn Jis 10K, Jis 16K, Jis20K, Jis30K
Mặt Bích Tiêu Chuẩn Jis 10K, Jis 16K, Jis20K, Jis30K